JOJA- Woordenboek

<<terug

Submissief - sub(je)

Submissief - onderworpen - onderdanig

In een sm spel, in welke vorm dan ook, is degene die zich laat onderwerpen submissief.
De afkorting 'sub' wordt steeds vaker in ons land toegepast, net als 'Dom' voor een dominant. Zodra iemand zich dus overgeeft aan een dominant noemen we dit submissief gedrag, hierbij is het niet nodig dat de dominant zich ook als zodanig presenteert, het onderdanig voelen kan dus ook onbeantwoord blijven.
Dit laatste is wel zo ongeveer de ergste straf die een sub kan krijgen.