Disclaimer

Hoewel de meeste afbeeldingen op deze site ons ter beschikking zijn gesteld met het verzoek deze te plaatsen, kan het voorkomen dat u een afbeelding aantreft waarvan u de rechten meent te hebben.
Mocht dit het geval zijn kunt u ons dat melden, waarna we de betreffende afbeelding zullen verwijderen.
..........

Handelingen die naar aanleiding van onze informatie of afbeelding hebben geleid tot verwondingen of andere ongewenste situaties, vallen buiten onze verantwoordelijkheid.

.........

Deze site is bedoeld voor volwassen mensen die minimaal de leeftijd van achtien jaar hebben bereikt.
Voor zover het door ons controleerbaar is weren we minderjarigen van onze chatbox en advertentie pagina's.
Het is tevens niet toegestaan om advertenties te plaatsen waarin minderjarigen worden opgeroepen te reageren ( ook bij wet verboden).

........

De op deze site vermelde banners die verwijzen naar andere, wel of niet commerciŽle personen of instellingen zijn slechts op verzoek van deze personen of instellingen geplaatst. JOJA neemt geen enkele verantwoording voor eventuele klachten of problemen die er kunnen ontstaan naar aanleiding van een contact met deze instellingen of personen.

........

JoJa heeft met deze site slechts informatieve bedoelingen, geen behoefte aan het daadwerkelijk promoten van sm.
Wel hopen we met deze site de kloof tussen sm minnende mensen en "normale" mensen te verkleinen.
 

.......

De respons op advertenties, zoals in 'Binders' is niet voor onze verantwoording. Mocht door onheus toepassen van een e-mail adres dan wel telefoonnummer daardoor overlast ontstaan kan ons dat niet worden verweten.
Bij twijfel controleren we zo veel als mogelijk de gegevens, doch misbruik is nooit helemaal te voorkomen.

.......

JOJA-sm.nl is geen porno site, geen seks site en ook geen commerciŽle site. Sm. Is een levenstijl, een hobby of een obsessie, maar in ieder geval geen middel om uitsluitend seksuele lusten op te wekken, om die reden willen we dan ook geen sekssite genoemd worden.

.......

Hoewel de chatbox goed beheerd wordt, kan het zijn dat ťťn of meerdere chatters onenigheid krijgen. Wij (JOJA) zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van door chatters ontstaande onenigheden. Onderlinge ruzie's zullen derhalve door de betrokkenen moeten worden opgelost doormiddel van communicatie elders, ruzies beslechten op de chatbox kan leiden tot verwijdering van alle betrokkenen dan wel de aanstichter, indien duidelijk. 

.......

Hoewel JOJA diverse faciliteiten biedt is zij niet verantwoordelijk voor de gevolgen voor mensen die gebruik maken van die faciliteiten. Meeting bezoek, chatbox gebruik en het lezen van de website is slechts toegestaan voor personen boven de leeftijd van 18 jaar en deze maken uit eigener beweging gebruik van deze faciliteiten, waardoor JOJA zich vrijpleit van de eventuele gevolgen voor die personen. Meerderjarigen worden volgens de wetgeving geacht voldoende eigen inzicht te hebben om keuzes te maken, het gebruik maken van JOJA onderdelen is dan ook een vrijwillige keuze en kan ons nimmer worden aangemeten als plicht of dwang.

 

Vragen en opmerkingen: info(apenstaartje)joja-sm.nl
 www.joja-sm.nl